پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی بائر و همکاران (FFMQ)

پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی بائر و همکاران (FFMQ)

پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی بائر و همکاران (FFMQ) در 6 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

مشخصات فایل

تعداد صفحات 6
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات کامل

پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی بائر و همکاران (FFMQ) در 6 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc


این ابزار یک مقیاس خودسنجی 39 آیتمی است که توسط بائر و همکاران (2006) از طریق تلفیق گویه هایی از پرسشنامه ذهن آگاهی فریبرگ (والاش[2] و همکاران، 2006)، مقیاس هوشیاری و توجه ذهن آگاه (براون و ریان، 2003)، مقیاس ذهن آگاهی کنچوکی (بائر و اسمیت[3]، 2004)، مقیاس تجدیدنظر شده ذهن آگاهی شناختی و عاطفی (کومر[4] و همکاران، 2005) و پرسشنامه ذهن آگاهی سوتامپتون (چادویک[5] و همکاران، 2007) با استفاده از رویکرد تحلیل عاملی[6] تحول یافته است. بائر (2006) تحلیل عاملی اکتشافی را بر نمونه ای از دانشجویان دانشگاه انجام داد. عامل های بدست آمده این چنین نامگذاری گردید: مشاهده، عمل توأم با هوشاری، غیرقضاوتی بودن به تجربه درونی، توصیف و غیر واکنشی بودن.

عامل مشاهده در برگیرنده توجه به محرک های بیرونی و درونی مانند احساسات، شناخت ها، هیجان ها، صداها و بوها می باشد. توصیف به نامگذاری تجربه های بیرونی با كلمات مربوط می شود، عمل توأم با هوشیاری در برگیرنده عمل كردن با حضور ذهن كامل در هر لحظه است و در تضاد با عمل مكانیكی است كه در هنگام وقوع ذهن فرد در جای دیگری است. غیر قضاوتی بودن به تجربه درونی شامل حالت غیر قضاوتی داشتن نسبت به افكار و احساسات است و غیر واكنشی بودن به تجربه درونی اجازه آمد و رفت به افكار و احساسات درونی است بی آنكه فرد در آنها گیر كند. براساس نتایج همسانی درونی عامل ها مناسب بود و ضریب آلفا در گسترهای بین 75/0 (در عامل غیر واکنشی بودن) تا 91/0 (در عامل توصیف) قرار داشت. همبستگی بین عامل ها متوسط و در همه موارد معنی دار بود و در طیفی بین 15/0 تا 34/0 قرار داشت (نئوسر[7]، 2010).

همچنین در مطالعه ای كه بر روی اعتباریابی و پایایی این پرسشنامه در ایران انجام گرفت، ضرایب همبستگی آزمون – بازآزمون پرسشنامه FFMQ در نمونه ایرانی بین 57/0=r (مربوط به عامل غیر قضاوتی بودن) و 84/0=r (عامل مشاهده) مشاهده گردید. همچنین ضرایب آلفا در حد قابل قبولی (بین 55/0=α مربوط به عامل غیر واکنشی بودن و 83/0=α مربوط به عامل توصیف) به دست آمد (احمدوند، 1390).


شیوه نمره گذاری

آزمودنی باید در یک مقیاس لیکرت 5 درجه ای از 1 (هرگز) تا 5 (همیشه) میزان موافقت یا مخالفت خود با هر یک از عبارات را بیان کند. دامنه نمرات در این مقیاس 195-39 می باشد. از جمع نمرات هر زیر مقیاس یک نمره کلی به دست می آید که نشان می دهد که هر چه نمره بالاتر باشد ذهن آگاهی هم بیشتر است.

عنوان

همیشه

اغلب

برخی مواقع

بندرت

هرگز

امتیاز

5

4

3

2

1


ردیف

خرده مقیاس

سوالات

تعداد سوال

1

مشاهده

?????????????????????????

8

2

توصیف

32-16-37-2-7-1222-27

8

3

عمل همراه با آگاهی

????????????????????????

8

4

عدم قضاوت

310141725303539

8

5

عدم واکنش

???????????????????????

7


* سوالاتی که زیرشان خط کشیده نمره گذاری معکوس دارند و بر طبق جدول زیر عمل می شود:

عنوان

همیشه

اغلب

برخی مواقع

بندرت

هرگز

امتیاز

1

2

3

4

5[1] . Five fact mindfulness questionnaire

[2] . Walach, J.

[3] . Smith, G. T.

[4] . Kumer, S.M.

[5] . Chadwick, P.

[6] . Factor analyses

[7] . Neuser, N.J.


ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه)


تعداد گویه ها:                   39

تعداد مولفه:                     مولفه دارد (ذکر شده در معرفی پرسشنامه)

روایی و پایایی:                 دارد

نحوه نمره گذاری:             دارد

منبع:                               دارد (به شیوه APA)

نوع فایل:                         WORD و قابل ویرایش با فرمت doc


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی بائر و همکاران (FFMQ) از download

خرید فایل word پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی بائر و همکاران (FFMQ) از download

دریافت فایل pdf پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی بائر و همکاران (FFMQ) از download

دانلود پروژه پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی بائر و همکاران (FFMQ) از download

خرید پروژه پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی بائر و همکاران (FFMQ) از download

دانلود فایل پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی بائر و همکاران (FFMQ) از download

دریافت نمونه سوال پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی بائر و همکاران (FFMQ) از download

دانلود پروژه پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی بائر و همکاران (FFMQ) از download

خرید پروژه پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی بائر و همکاران (FFMQ) از download

دانلود مقاله پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی بائر و همکاران (FFMQ) از download

دریافت مقاله پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی بائر و همکاران (FFMQ) از download

خرید فایل پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی بائر و همکاران (FFMQ) از download

دانلود تحقیق پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی بائر و همکاران (FFMQ) از download

خرید مقاله پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی بائر و همکاران (FFMQ) از download

دانلود فایل pdf پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی بائر و همکاران (FFMQ) از download

دانلود مقاله پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی بائر و همکاران (FFMQ) از www

خرید پروژه پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی بائر و همکاران (FFMQ) از www

دانلود فایل پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی بائر و همکاران (FFMQ) از www

دریافت فایل word پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی بائر و همکاران (FFMQ) از www

خرید نمونه سوال پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی بائر و همکاران (FFMQ) از www

دانلود فایل پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی بائر و همکاران (FFMQ) از www

دریافت فایل word پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی بائر و همکاران (FFMQ) از www

دانلود فایل word پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی بائر و همکاران (FFMQ) از www

خرید فایل پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی بائر و همکاران (FFMQ) از www

دانلود تحقیق پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی بائر و همکاران (FFMQ) از www

دریافت فایل pdf پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی بائر و همکاران (FFMQ) از www

دانلود پروژه پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی بائر و همکاران (FFMQ) از www

خرید کارآموزی پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی بائر و همکاران (FFMQ) از www

دانلود فایل pdf پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی بائر و همکاران (FFMQ) از www

دانلود کارآموزی پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی بائر و همکاران (FFMQ) از www

دانلود مقاله پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی بائر و همکاران (FFMQ) از pdf

دریافت پروژه پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی بائر و همکاران (FFMQ) از pdf

دانلود فایل pdf پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی بائر و همکاران (FFMQ) از pdf

خرید فایل پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی بائر و همکاران (FFMQ) از pdf

دانلود فایل pdf پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی بائر و همکاران (FFMQ) از pdf

دریافت کارآموزی پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی بائر و همکاران (FFMQ) از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی بائر و همکاران (FFMQ) از pdf

خرید تحقیق پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی بائر و همکاران (FFMQ) از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی بائر و همکاران (FFMQ) از pdf

دریافت تحقیق پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی بائر و همکاران (FFMQ) از pdf

خرید فایل پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی بائر و همکاران (FFMQ) از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی بائر و همکاران (FFMQ) از pdf

خرید فایل پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی بائر و همکاران (FFMQ) از pdf

دانلود نمونه سوال پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی بائر و همکاران (FFMQ) از pdf

دانلود فایل پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی بائر و همکاران (FFMQ) از pdf

دانلود کارآموزی پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی بائر و همکاران (FFMQ) از word

دریافت فایل پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی بائر و همکاران (FFMQ) از word

دانلود فایل پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی بائر و همکاران (FFMQ) از word

خرید نمونه سوال پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی بائر و همکاران (FFMQ) از word

دانلود تحقیق پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی بائر و همکاران (FFMQ) از word

دانلود تحقیق پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی بائر و همکاران (FFMQ) از word

خرید فایل word پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی بائر و همکاران (FFMQ) از word

دانلود پروژه پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی بائر و همکاران (FFMQ) از word

دریافت فایل پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی بائر و همکاران (FFMQ) از word

دانلود پروژه پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی بائر و همکاران (FFMQ) از word

دانلود پروژه پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی بائر و همکاران (FFMQ) از word

دانلود فایل پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی بائر و همکاران (FFMQ) از word

دریافت فایل پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی بائر و همکاران (FFMQ) از word

دانلود پروژه پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی بائر و همکاران (FFMQ) از word

دانلود کارآموزی پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی بائر و همکاران (FFMQ) از word

دریافت تحقیق پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی بائر و همکاران (FFMQ) از free

دانلود مقاله پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی بائر و همکاران (FFMQ) از free

دانلود فایل pdf پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی بائر و همکاران (FFMQ) از free

خرید تحقیق پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی بائر و همکاران (FFMQ) از free

دانلود پروژه پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی بائر و همکاران (FFMQ) از free

دریافت کارآموزی پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی بائر و همکاران (FFMQ) از free

دانلود فایل word پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی بائر و همکاران (FFMQ) از free

دریافت مقاله پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی بائر و همکاران (FFMQ) از free

دانلود فایل پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی بائر و همکاران (FFMQ) از free

دانلود فایل پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی بائر و همکاران (FFMQ) از free

دریافت فایل pdf پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی بائر و همکاران (FFMQ) از free

خرید کارآموزی پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی بائر و همکاران (FFMQ) از free

دانلود کارآموزی پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی بائر و همکاران (FFMQ) از free

دریافت فایل word پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی بائر و همکاران (FFMQ) از free

خرید تحقیق پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی بائر و همکاران (FFMQ) از free


مطالب تصادفی